Gokken op voetbal Leiden

  1. Holland Casino Blackjack Inzet: Golden Goddess Mega Jackpots uitbetaling percentage is 91,01%.
  2. Bronco Spirit Online Gokkast Spelen Gratis En Met Geld - De Nederlandse regering heeft interesse getoond in het toestaan van de privatisering van land gebaseerde gokken in de toekomst.
  3. Kansspelen In Nederland: De menigte op het 2024 Virginia Slims toernooi getuige van een marathon duel tussen Jean Hepner en Vicki Nelson-Dunbar.

Jackpot Almere staatsloterij

Storten Geldmaat Amsterdam
Zorg ervoor dat je minstens 18 jaar oud bent.
Jupi Casino Review Nederland
Hoe haal je het meeste uit je no deposit casino.
Voer de slang Arena waar ridders zijn in de strijd met de slangen en wie komt er een winnaar zal alle winsten te nemen.

Casino The Hague vergunning

Venlo Casino 100 Free Spins No Deposit
Bovendien, de wildernis vasthouden aan de rollen tijdens de gratis spins voor verbeterde uitbetalingen.
Bingo Kaart Regels
Easter Eggs is een 5 reel, 20 winlijn slot waar spelers kunnen winnen grote cash door het raken van gouden ei wildernis op de rollen.
Holland Casino Online Gokspellen

Kuukse Whisky Vrienden

Privacy verklaring KWV

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze vrienden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van je persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). KWV is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.

Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, zijn op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van je persoonsgegevens kan zonder je toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Kuukse Whisky Vrienden club.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van eventuele betalingen;

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door ons een mail te sturen met het verzoek om uitschrijving uit ons systeem.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. KWV Cuijk gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kwvcuijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kwvcuijk.nl.

Verder zijn we gewoon een vriendenclub !